Mai jos se simuleaza un zbor IFR intre Bucuresti Otopeni (LROP) si Craiova (LRCV). Pentru o mai uşoară citire, emisiunile radio ale pilotului au culoare verde iar cele ale controlorului au culoare roşie.

După conectarea la reţea, transmiterea planului de zbor şi pregătirea avionului pentru zbor, pilotul contactează controlorul de sol (LROP_GND)

Bucharest Ground, good day, ROT2991, stand 211, radio check

ROT2991, good day, you are 5 by 5, time check 39

Ready to copy IFR clearance to Craiova, information Delta, ROT2991

ROT2991, information Delta correct. You are clear to Craiova as filled, active runway 08 right, POLUN1K departure, climb initially at FL120, squawk code 4021

Cleared to Craiova, active runway 08 right, POLUN1K departure, initially FL120, squawk code 4021, ROT2991

ROT2991, readback correct

… după pregătirea avionului, câteva minute mai târziu …

Ready for push and start, ROT2991

ROT2991, push and start approved, facing West

Push and start, facing West, ROT2991

… dupa pushback …

Ready to taxi, ROT2991

ROT2991, QNH 1021, taxi holding point Alpha, runway 08 Right, via Charlie, Bravo, Alpha

QNH 1021. Taxiing via Charlie, Bravo, Alpha to holding point Alpha, runway 08 Right, ROT2991

… după taxi, la punctul de aşteptare Alpha …

Reaching holding point Alpha, runway 08 Right, ROT2991

ROT2991, contact Bucharest Tower, frequency 120.9. Frequency change approved. Bye

Tower, 120.9. Bye, ROT2991

… pilotul comută pe frecvenţa turnului (LROP_TWR) …

Tower, good day. ROT2991 at holding point Alpha, runway 08 Right, ready for departure, ROT2991

ROT2991, wind from 070 degrees at 12 knots, runway 08 Right, clear to take-off

Cleared to take-off, runway 08 Right, ROT2991

… dupa decolare …

Airborne, ROT2991

ROT2991, contact Bucharest Approach, 118.250. Frequency change approved. Bye

Bucharest Approach, 118.250. Bye, ROT2991

… pilotul comută pe frecvenţa de approach (LROP_APP) …

Bucharest Approach, ROT2991, POLUN1K departure, 2100ft, ROT2991

ROT2991, radar contact. Climb to FL180

Climbing to FL180, ROT2991

… la limita TMA Bucuresti …

ROT2991, contact Bucharest Control, 122.025. Frequency change approved. Bye

Bucharest Control, 122.025. Bye, ROT2991

… pilotul comută pe frecventa ACC (LRBB_CTR) …

Bucharest Control, ROT2991, FL170, climbing to FL180, POLUN1K departure, ROT2991

ROT2991, good day, direct PEMOK, call when ready for descend

Direct PEMOK, will call for descend, ROT2991

… cand aeronava a ajuns la 5nm inbound PEMOK …

Ready for descend, ROT2991

ROT2991, descend to FL050

Descending to FL050, ROT2991

… la limita zonei de control a turnului Craiova (LRCV_TWR) …

ROT2991, contact Craiova Tower, frequency 124.3. Frequency change approved. Bye

Craiova Tower, frequency 124.3. Bye, ROT2991

… pilotul comută pe frecvenţa turnului Craiova (LRCV_TWR) …

Craiova Tower, good day. ROT2991, FL110, 10NM inbound PEMOK, ROT2991

ROT2991, good day, descend 2500ft, QNH 1020. After PEMOK you are clear for VOR approach, runway 09

Descending to 2500ft by QNH 1020. After PEMOK cleared to VOR approach, runway 09, ROT2991

ROT2991, last met report: wind from 080 degrees, 10 knots, visibility 10 KM or more, temperature 7, dew point 0, QNH 1020

QNH 1020, ROT2991

ROT2991, report on Final-Approach-Fix

Will report on Final-Approach-Fix, ROT2991

… la atingerea punctului FAF pentru procedura VOR 09 …

Final-Approach-Fix, ROT2991

ROT2991, wind from 080 degrees, 10 knots, runway 09, clear to land

Cleared to land runway 09, ROT2991

… după aterizare …

ROT2991, backtrack runway 09, vacate on Bravo

Backtracking runway 09, will vacate on Bravo, ROT2991

… după parasirea pistei …

Vacated on Bravo, ROT2991

ROT2991, taxi via Bravo, report marshaller in sight

Via Bravo, with marshaller in sight, ROT2991

ROT2991, fallow marshaller instructions. Frequency change approved. Bye

Fallowing marshaller instructions. Bye, ROT2991

… pilotul comută pe frecvenţa UNICOM si continua monitorizare …
 

Text realizat de Flight Ops Department